Zespół parkowo-pałacowy

Budynki i budowle Gospodarstwa Rolnego „Sławkowo” wymagały bardzo wielu starań i nakładów, aby doprowadzić je do wymagań nowoczesnego Gospodarstwa Rolnego i pożądanego profilu produkcji. Zarówno pałac jak i pozostałe zabudowania po dawnym zakładzie PGR Ostaszewo oczekiwały na remont aż do momentu wykupienia z ANR. Szeroko zakrojone prace rozpoczęto od 2003 roku, po załatwieniu wszystkich formalności i pozwoleń. W roku 2004 rozpoczęto modernizację pałacu, która trwała do roku 2007, równolegle porządkowano i modernizowano sąsiadujące z pałacem tereny parku przypałacowego i obiekty gospodarcze. Jaki był stan techniczny budynków, budowli i innych obiektów można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach. Na tych kartach pokazujemy historyczne już obrazki z okresu przed rozpoczęciem modernizacji gospodarstwa.