Historia Sławkowa

Sławkowo leży na terenie Gminy Chełmża która jest częścią Ziemi Chełmińskiej, stanowiącej historyczną dzielnicę Polski. W XIII wieku Sławkowo było folwarkiem mieszczan toruńskich. W 1414 roku właścicielami Sławkowa byli Newiger i Piotr Slawke . Początek XIX wieku-wybudowano pałac i założono park dla Baschy von Kriesa. Do roku 1945 roku zespół pałacowo -parkowy w Sławkowie stanowił własność rodziny von Kries. Po zakończeniu II Wojny Światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa . Na bazie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ostaszewie, z Zakładem Rolnym Sławkowo. W budynku pałacu mieściły się: biura, przedszkole, zakładowa stołówka i mieszkania. W roku 1994 Obecni właściciele wydzierżawili Sławkowo. W roku 2000 nastąpił ostateczny wykup na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych pałacu z przylegającym parkiem, zabudowaniami gospodarczymi,rządcówką oraz terenami rolnymi. Całkowita powierzchnia dzisiejszego Sławkowa to 513 ha. Dominują czarne ziemie w podtypach: właściwym, zdegradowanym i murszowatym. Skałami macierzystymi są najczęściej gliny lekkie i średnie zasobne w węglan wapnia. Odczyn czarnych ziem jest obojętny lub słabo zasadowy. Rozbudowa gospodarstwa trwa nadal, bowiem tylko funkcjonalne obiekty oraz sprawny, wydajny sprzęt, są podstawą istnienia nowoczesnego gospodarstwa rolnego i w tym właśnie kierunku zmierza modernizacja gospodarstwa. Całość inwestycji finansowana jest środkami własnymi, bez pomocy z zewnątrz.