Polish English French German Russian Spanish

Zespół pałacowo-parkowy

Zespół pałacowo-parkowy

Budynki i budowle Gospodarstwa Rolnego „Sławkowo”

wymagały bardzo wielu starań i nakładów, aby doprowadzić je do wymagań nowoczesnego Gospodarstwa Rolnego i pożądanego profilu produkcji. Zarówno pałac jak i pozostałe zabudowania po dawnym zakładzie PGR Ostaszewo oczekiwały na remont aż do momentu wykupienia z ANR. Szeroko zakrojone prace rozpoczęto od 2003 roku, po załatwieniu wszystkich formalności i pozwoleń. W roku 2004 rozpoczęto modernizację pałacu, która trwała do roku 2007, równolegle

porządkowano i modernizowano sąsiadujące z pałacem tereny parku przypałacowego i obiekty gospodarcze.Jaki był stan techniczny budynków, budowli i innych obiektów można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach. Na tych kartach pokazujemy historyczne już obrazki z okresu przed rozpoczęciem modernizacji gospodarstwa.
 • palac (01)
 • palac (02)
 • palac (03)
 • palac (04)
 • palac (05)
 • palac (06)
 • palac (07)
 • palac (08)
 • palac (09)
 • palac (10)
 • palac (11)
 • palac (12)
 • palac (13)
 • palac (14)