Polish English French German Russian Spanish

Historia Sławkowa


Sławkowo leży na terenie Gminy Chełmża która jest częścią Ziemi Chełmińskiej, stanowiącej historyczną dzielnicę Polski.


W XIII wieku Sławkowo było folwarkiem mieszczan toruńskich.


W 1414 roku właścicielami Sławkowa byli Newiger i Piotr Slawke .


Początek XIX wieku-wybudowano pałac i założono park dla Baschy von Kriesa.

Do roku 1945 roku zespół pałacowo -parkowy w Sławkowie stanowił własność rodziny von Kries.

Po zakończeniu II Wojny Światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa .

Na bazie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ostaszewie, z Zakładem

Rolnym Sławkowo.

W budynku pałacu mieściły się: biura, przedszkole, zakładowa stołówka i mieszkania.

W roku 1994 Obecni właściciele wydzierżawili Sławkowo.

W roku 2000 nastąpił ostateczny wykup na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych pałacu z przylegającym parkiem, zabudowaniami gospodarczymi,rządcówką oraz terenami rolnymi.

Całkowita powierzchnia dzisiejszego Sławkowa to 513 ha. Dominują czarne ziemie w podtypach: właściwym, zdegradowanym i murszowatym. Skałami macierzystymi są najczęściej gliny lekkie i średnie zasobne w węglan wapnia. Odczyn czarnych ziem jest obojętny lub słabo zasadowy.

Rozbudowa gospodarstwa trwa nadal, bowiem tylko funkcjonalne obiekty oraz sprawny, wydajny sprzęt, są podstawą istnienia nowoczesnego gospodarstwa rolnego i w tym właśnie kierunku zmierza modernizacja gospodarstwa. Całość inwestycji finansowana jest środkami własnymi, bez pomocy z zewnątrz.